Istoric

Istoricul înfiinţării Parohiei „Intrarea în Templu a Maicii Domnului”, Sint Niklaas/ Provincia Flandra de Răsărit (Oost Vlaanderen) – Belgia (Flandra)

Parohia „Intrarea în Templu a Maicii Domnului” a fost întemeiată de Părintele Protopop Dr. Ioan Dură în toamna anului 2014, pentru a deservi pe românii ortodocşi stabiliţi, în număr mare, în municipiul Sint Niklaas din Flandra şi care-şi doresc să-şi aibă parohia lor. Mărturie a dorinţei lor o constituie şi faptul că au fost 64 de români din Sint Niklaas care au semnat lista membrilor fondatori ai parohiei din respectivul oraş, cu mult înainte de săvârşirea primei sfinte Slujbe.

Lista cu membrii fondatori a fost întocmită de doamnele Mariana-Elena Ioja şi Mihaela Pătruţ, din iniţiativa şi cu binecuvântarea Părintelui Ioan.

La 18 noiembrie 2014, Părintele Ioan s-a întâlnit cu Protopopul Albert Van De Kerhhoven, la reşedinţa dânsului din Sint Niklaas, în prezenţa doamnei preotese şi a doamnei Mariana-Elena Joja, care a şi contactat, în prealabil, pe părintele catolic. Iar în timpul întâlnirii noastre, desfăşurată într-o atmosferă amicală şi creştinească, părintele Albert a convenit să pună la dispoziţia parohiei noastre biserica „Heilige Familiekerk” din Sint Niklaas (Herenstraat 9100), două duminici pe lună, urmând a fi semnat contractul între cele două părţi.

Odată semnat contractul de ambele părţi, Părintele Ioan a săvârșit prima sfântă Slujbă din viața parohiei la începutul lui ianuarie 2015, şi anume, Slujba Aghiazmei Mari de Bobotează. Apoi, a doua slujbă săvârşită tot de Părintele Ioan a fost Sfânta Liturghie, Duminică, 22 februarie 2015,la care au participat aproximativ şaizeci de persoane, dintre care şi mulţi copii care au fost împărtăşiţi. De asemenea, Duminică 22 februarie 2015, Părintele Ioan a săvârșit și prima Molitvă de 40 de zile și îmbisericirea noului născut, precum și primul Parastas din viața parohiei.

Părintele Ioan, ca fondator şi prim slujitor al parohiei şi ca protopop al Flandrei a solicitat Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif emiterea deciziei de recunoaştere a acesteia, trimiterea Sfântului Antimis şi desemnarea unui preot slujitor pentru Sint Niklaas. Totodată, Părintele Ioan a trimis Î. P. S. Iosif lista cu cei 64 membrii fondatori ai parohiei, cu semnăturile şi coordonatele lor. Iar Părintele Mitropolit Iosif ne-a răspuns prin e-mail, la 24 februarie 2015: „Părinte Ioan, mulţumesc pentru cele trimise, vom face cele necesare”.

În mai 2015, parohia avea încă 18 noi membri fondatori, care se adăugau, firește, la cei 64 existenți deja.

Parohia de la Sint Niklaas a intrat, deja, la 22 februarie 2015, în posesia a două analoage şi a unei icoane:

  1. două analoage de pus icoanele din faţa Sfântului Altar, dăruite de Părintele Ioan;
  2. o icoană a Mântuitorului dăruită de d-na preoteasă Christina Dură

Până la numirea unui preot slujitor de către Î. P. S. Iosif la Sint Niklaas, din dorinţa de a fi continuată viaţa liturgică, Părintele Ioan l-a rugat stăruitor pe I. P. S. Iosif să dea binecuvântare Părintelui Gabriel Bogdan de la parohia din Turnhout ca să slujească acolo măcar o dată pe lună. Intrucât binecuvântarea solicitată întârzâia, am rugat atunci pe vlădica Iosif ca cel puţin să-i dea binecuvântare Părintelui Gabriel să se ducă la biserica din Sint Niklaas şi să slujească în ziua Sfintelor Paşti, Vecernia Mare („A doua Inviere”). Iar în Lunea Mare, 6 aprilie 2015, am primit de la Inaltul Iosif binecuvântarea, prin sms, şi astfel, spre bucuria credincioşilor din Sint Niklaas, Părintele Bogdan le-a slujit „A doua Înviere”.

Vineri, 17 aprilie 2015, d-nele Maria-Elena Ioja şi Mihaela Pătruţ, membri fondatori ai parohiei din Sint Niklaas, au întâlnit pe Î. P. S. Iosif la Bruxelles, după săvârşirea Sfintei Liturghii. Cu acest prilej cele două credincioase au înmânat ierarhului atât lista inţială de 64 de semnături ale membrilor fondatori ai parohiei, din 23 februarie 2015, cât şi pe aceea cu cei noi după data respectivă, şi au rugat pe Înaltul Iosif să le trimită preot slujitor. Vlădica Iosif le-a promis că le va trimite preot slujitor la parohia din Sint Niklaas, în curând.

La rândul său, Părintele Ioan, ca protopop și ctitor al parohiei, a continuat să-i scrie Î. P. S. Iosif și să-l roage, stăruitor, să decidă trimiterea unui preot slujitor la parohia din Sint Niklaas. Astfel încât Joi, 18 iunie 2015, Secretarul mitropoliei noastre, Părintele Ioan Drăgănicea, a scris Părintelui Ioan că vlădica Iosif a rânduit ca Părintele Gheorghe Macovei, de curând hirotonit preot, să fie trimis ca să slujească de două ori pe lună la parohia din Sint Niklaas. Iată, mai jos, cele primite de la mitropolie pe 18 iunie 2015:

From: cabinet@mitropolia.eu
Subject: Binecuvantare slujire P. Gheorghe MACOVEI
Date: Thu, 18 Jun 2015 14:51:45 +0200
To: iondura@msn.com

Preacucernice Parinte Protopop,

Inaltpreasfintitul Parinte Mitropolit Iosif m-a rugat sa va transmit ca Parintele Gheorghe MACOVEI a primit binecuvantarea Inaltpreasfintiei Sale de a sluji doua duminici la Sint Niklaas si doua la Wustvezel.

Cu respect,
P. Ioan Draganicea
Secretar administrativ / Secrétaire administratif

Părintele Gheorghe Macovei a fost hirotonit întru treapta de preot de către Î. P. S. Iosif la 18 aprilie 2015.

Sâmbătă 4 iulie 2015, orele 20:59′, Părintele secretar al mitropoliei, Ioan Drăgănicea, mi-a trimis sms-ul următor:
„Vă trimit nr. de telefon al părintelui Gheorghe Macovei, cu rugămintea de-a lua legătura cu dânsul să poată merge în parohii să slujească.
Vă rog să-mi spuneți de câte antimise aveti nevoie și pe ce adresă să trimit.”

Joi 9 iulie 2015 am primit de la Mitropolie Sfântul Antimis al parohiei din Sint Niklaas și din încredințarea Î. P. S. Iosif l-am înmânat părintelui Gheoghe Macovei în seara aceleași zile, spre a-și putea începe slujirea ca preot al acesteia de două ori pe lună, așa cum a rânduit vlădica.

Părintele Gheorghe Macovei și-a început slujirea ca preot al parohiei, Duminică, 9 august 2015, și slujește două duminici pe lună.

Duminică 6 decembrie 2015, Părintele Gheorghe Macovei a fost hirotesit duhovnic de către vlădica Iosif.

La 20 ianuarie 2016, după ședința Consiliului mitropolitan de la Paris, prezidată de Î. P. S. Mitropolit Iosif, Părintele Protopop Ioan a primit Decizia de recunoaștere a parohiei din Sint Niklaas, semnată de Î. P. S. Sa, datată din aceeași zi și înregistrată cu nr. 2014/2016. Decizia prevede recunoașterea parohiei „începând cu data de 1 ianuarie 2016”.

parohia are si o pagina pe Facebook:www.facebook.com/parohiaortodoxa.sintniklaas.


4 ianuarie 2015
Bobotează – Aghiazma Mare

4 ianuarie 2015
Bobotează – Aghiazma Mare

4 ianuarie 2015
Bobotează – Aghiazma Mare

4 ianuarie 2015
Bobotează – Aghiazma Mare

4 ianuarie 2015
Bobotează – Aghiazma Mare

22 februarie 2015
Îmbisericirea pruncului

22 februarie 2015
Îmbisericirea pruncului

22 februarie 2015
Sfânta Liturghie

22 februarie 2015
Sfânta Liturghie

22 februarie 2015
Sfânta Liturghie

22 februarie 2015
Sfânta Liturghie

22 februarie 2015
Sfânta Liturghie

22 februarie 2015
Sfânta Liturghie

22 februarie 2015
Slujba parastasului

22 februarie 2015
Slujba parastasului

Pagina realizata de Parintele Protopop Ioan Dura

http://www.biserica.nl/istoric.asp